Kasutuseeskiri

1. Valeandmete esitamisel vastutab kasutaja ise selle eest, mida ta portaalis vaatab.
2. Kõikide mängude autoriõigused kuuluvad nende ametlikele autoritele ja/või valmistajatele ning nad omavad täieliku kontrolli nende õiguste üle.
3. On keelatud varastada või mis tahes muul moel kasutada portaalis olevat informatsiooni ja portaali sisu.